LIEUVOS SUNKIŲJŲ VEISLĖS ERŽILŲ VERTINIMAS - LICENCIJAVIMAS

2013 m. gegužės 25 d. Krakių ŽŪB, Krakės, Kėdainių r.

Renginio pradžia 9 val.

Lietuvos sunkiųjų eržilų vertinimo – licencijavimo renginio nuostatai.
  
Lietuvos sunkiųjų arklių veislės asociacijos nariams susimokėjusiems narystės mokesčius eržilų vertinimas-licencijavimas atliekamas nemokamai.
 
Reikalavimai dalyviams:
Eržilai.
 1. Turi būti sveiki ir atvežti iš laikymo vietų, kuriuose netaikomi apribojimai dėl užkrečiamų ligų pasireiškimo, privalo būti dehelmintizuoti ir neturėti ektoparazitų.
 2. Privalo turėti tvarkingus galiojančius pasus ir kilmės sertifikatus.
 3. Turi būti identifikuoti mikročipais, neidentifikuoti bus mikročipuojami vietoje.
 4. Turi būti paskiepyti nuo arklių gripo, o taip pat tirti dėl infekcinės arklių anemijos, kergimo ligos ir įplautimo bei turintys neigiamus šių tyrimų rezultatus.
 5. Turi būti švarūs ir tvarkingomis kanopomis.
 6. Lietuvos sunkiesiems eržilams draudžiama kirpti karčius ir uodegas.
 7. Išvedimui naudojamos kamanos su žaslais
 8. Renginio metu bus paimti mėginiai (karčiai arba kraujas) kilmės patikrinimui.
 
Aptarnaujantis personalas ir eržilų savininkai
 
 1. Eržilus pristatantys asmenys privalo dėvėti švarius ir tvarkingus rūbus, pageidautina avėti galūnes apsaugančią avalynę.
 2. Draudžiama naudoti skausmą sukeliančias priemones
 3. Privalo užtikrinti eržilų pristatymą kaip į renginio vietą, taip ir iš renginio vietos saugiomis transporto priemonėmis.
 4. Turi užtikrinti galimybę vertintojui saugiai išmatuoti eržilą ir esant reikalui pakelti galūnes.
 5. Lietuvos sunkiųjų ir stambiųjų žemaitukų veislių eržilų nugalėtojų bei prizininkų savininkai, o taip pat licencijuotų eržilų savininkai turėtų užtikrinti eržilų išsaugojimą iki 12 metų amžiaus. Prieš licencijuoto eržilo pardavimą savininkas turėtų raštu informuoti asociacijos valdybą.
 6. Kiekvienas savininkas bus visiškai atsakingas už bet kokią žalą, kurią jis, jo žirgas ar kita nuosavybė gali sukelti tretiems asmenims prieš renginį, renginio metu ar po jo.  
 7. Savininkai privalo pasirūpinti pašaru, organizatoriai aprūpina vandeniu ir kraiku.
 8. Savininkai atsako už darbų saugos ir sveikatos reikalavimų laikymąsi renginio metu.
 
Vertinimo komisija:
 1. Rūta Šveistienė – ekspertė
 2. Edgaras Jeninas – ekspertas,
 3. Gediminas Pilipavičius – ekspertas
 4. Vidas Kūlokas – ekspertas
 5. Ramunė Jasienė – ekspertas
 
 
Apdovanojimai
Lietuvos sunkiųjų ir stambiųjų žemaitukų veislės eržilai surinkę daugiau kaip 80 balų ir užėmę prizines vietas ringe bus apdovanoti piniginėmis premijomis: I vieta – 3000 Lt, II vieta – 2000 Lt, III vieta – 1000 Lt.
 
Kita
            Renginio dalyviams bus kompensuojamos eržilų pristatymo išlaidos skaičiuojant po 2 Lt už kiekvieną kilometrą nuo eržilo laikymo vietos iki renginio vietos ir atgal.
Renginio rengėjai neprisiima jokios atsakomybės dėl materialinės ar fizinės žalos, nelaimingų atsitikimų ar ligos, su kuria susidūrė renginio dalyviai ar arklininkai, nepriklausomai nuo to ar tai atsitiko renginio aikštelėje ar už jos ribų, prieš, per, ar po renginio. Už žalą žirgams, treneriams, pakinktams ir kitam turtui (įskaitant vagystes ar nuostolius) renginio rengėjai taip pat nėra atsakingi.
Renginio dalyvių registravimasis reiškia jų sutikimą su renginio nuostatų ir kiekvienos iš jų dalių sąlygomis.
 
Informacija pasiteiravimui: 8 687 56719 Dainius Paičius, 8 650 72862 Vigantas Indrašius, 8 650 16555 Edgaras Jeninas.
 
 
 
Lietuvos sunkiųjų arklių veislės
asociacijos valdyba
 
 

 
Dalyvių sąrašas          
Eil.Nr. Eržilo vardas KK        ( Rg.) Nr. Savininkas Gimimo metai K i l m ė
Tėvas Motina
1 Princas LTU004110282010 985170000481957 Saulus Deikus Kelmėsr. 2010.05.16. Sakalas 69,5 2005 LTU004111277399 Pupa LTU004110135704
2 Donas LTU004110205607 Algis Norkūnas Vilniaus m.sav. 2007.02.15. Žaibas 80 2003 LTU004110278696 Depeša LTU004110081400
3 Dūmas LTU004110272910 985170000545805 Jonas Rimeikis Radviliškio r. 2010.05.01. Karūnas 89 2004 LTU004110111102 Danguolė LTU004110116799
4 Dublis LTU004110281010 985170000462254 Algimantas Kišonas Kėdainių r 2010.05.31. Flatent 75,5 2003 LTU004120000295 Dausa 81,5 2007 LTU004110117796
5 Paukštis LTU004110208307 985170000576234 Šaukėnų agroserv. Kelmės r. 2007.05.06. Arabas 86,5 2004 LTU004110111702 Plukė 78,5 2005 LTU004110140002
6 Gidas LTU00411029410 440000000011016 Krakių žūb Kėdainių r. 2010.04.19. Virbas 68,5 2004 LTU004110094001 Gaiva LTU004110110902
7 Gruodas LTU004110291210 440000000011011 Krakių žūb Kėdainių r. 2010.05.19. Virbas 68,5 2004 LTU004110094001 Gilzė LTU004110111802
8 Miksas LTU004110291310 440000000011029 Krakių žūb Kėdainių r. 2010.05.04. Virbas 68,5 2004 LTU004110094001 Mįslė LTU004110155105
9 Versalis LTU004110291410 440000000011018 Krakių žūb Kėdainių r. 2010.05.22. Virbas 68,5 2004 LTU004110094001 Vėtriukė LTU004110166505
10 Fonas 69,3 2007 LTU004110165305 Vladas Stankevičius Kaunas 2005.07.22. Flatent 75,5 2003 LTU004120000295 Banga 78 1997 LTU004110033593
11 Vokas LTU004110208207 Juozas Bekampis Marijamopolės r. 2007.09.02. Bebras LTU004110132304 Vokė 77 2001 LTU004110096999
12 Vynas LTU004110172506 Juozas Bekampis Marijamopolės r. 2006.01.30. Dukatas 80 2003 LTU004110073293 Vata 83 2001 LTU005110091995
13 Vytis LTU004110194307 440000000011060 Feliksas Norvaiša Radviliškio r 2007.03.26. Čiobrelis 74,0 2012 LTU004110109302 Viltis LTU004110148203
14 Bostonas LTU004110226807 985170000571782 UAB Lietuvos žirgynas(Nemunas 2007.12.14. Džinsas 79,5 2008 LTU004110032797 Bandonija 80.0 2005 LTU004110113599
15 Forumas LTU004110223308 985170000481386 UAB Lietuvos žirgynas(Nemunas 2008.04.27. Džinsas 79,5 2008 LTU004110032797 Freska 80,5 2011 LTU004110121503
16 Likimas LTU004110226508 St.Šimelevič Šalčininkų sav. 2008.05.02. Kironas 82,5 2008 LTU004110150405 Lėlė LTU004110115702
17 Javas LTU004110253409 440000000000986 Viktoras Taroza Šilalės r.sav. 2009.04.27. Strypas 89,5 2005 LTU004110131203 Jurta LTU004110095301
18 Vaivoras LTU004110199307 985170000475266 Albinas Trota Ukmergės r.sav. 2007.04.16. Karūnas 89 2004 LTU004110111102 Vaiva LTU004110111002
19 Uranas LTU004110286410 Gintas Vilpišauskas , Alytaus r.sav. 2010.06.13. Čiobrelis 74,0 2012 LTU004110109302 Undinė LTU004110144203


 

  

Informacija Lietuvos sunkiųjų ir Stambiųjų žemaitukų veislės arklių augintojams

Lietuvos sunkiųjų eržilų vertinimo-licencijavimo protokolai

Stambiųjų žemaitukų eržilų vertinimo-licencijavimo protokolai