Arklių ženklinimas ir registravimas

Norėdami išvengti galimų nesklandumų ir nesusipratimų, informuojame, kad visi arkliai turi būti tinkamai suženklinti ir užregistruoti, turėti tapatybės nustatymo dokumentą – arklio pasą, kurio forma patvirtinta Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu.

Norime atkreipti savininkų dėmesį į tai, kad arkliai, gimę iki 2009 m. birželio 30 d. ir iki šios datos neaprašyti bei neįtraukti į VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro ūkinių gyvūnų registrą, o veisliniai arkliai – ir į arklių veislininkystės informacinės sistemos bazes arba negavę arklio paso iki 2009 m. gruodžio 31 d., turi būti ženklinami implantuojant poodinę mikroschemą.

Savinnkai netinkamai vykdantys gyvūnų ženklinimo taisyklių reikalavimus gali sulaukti Naconalinės mokėjimo agenturos sankcijų bei netekti išmokų ne tik už laikomus arklius (iš nykstančių veislių programos) bet ir tiesioginių išmokų už deklaruotus žemės plotus bei kitų programų.

 

 

Mes Jums siūlome šias paslaugas >>>